postęp geometryczny

postęp geometryczny
• geometrical progression
• geometrie progression

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • postęp geometryczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} ciąg liczb, w którym każdy kolejny element otrzymuje się przez pomnożenie poprzedniego przez pewien stały czynnik, np. 1, 2, 4, 8 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • geometryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z geometrią bądź przedmiotem jej badań; wchodzący w zakres geometrii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Figura geometryczna. Bryła geometryczna.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • geometryczny — 1. «wchodzący w zakres geometrii, będący przedmiotem jej badań; stosowany w geometrii» Wzór geometryczny. ∆ Postęp geometryczny «ciąg liczb, w którym każdy wyraz, oprócz pierwszego, powstaje z wyrazu poprzedniego przez pomnożenie go przez liczbę… …   Słownik języka polskiego

  • szereg — m III, D. u, N. szereggiem; lm M. i 1. «rząd, ciąg utworzony z istot żywych lub rzeczy; osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty ustawione, znajdujące się w jednej linii» Długi, równy, nieprzerwany, zwarty, pojedynczy, podwójny szereg. Nie kończący… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”